HaPPY BaNZaI7 THanKSGiViNG ZeRO HeDGe!

williambanzai7's picture

HAPPY THANKSGIVING CP

 

.
QE TURKEY
.

 

GOBBLE GOBBLE
.

 

BLANTURK
.

 

GIABO GOBBLE
.

 

TPTB THANKSGIVING

 

.
WELCOME TO ZERO HEDGE TOWN USA

 

.
PARADE TURKEY

 

 

.
HAPPY BLACK FRIDAY