TROI-KaPiTaLiSM, SuMo WReSTLiNG, SNaKeS AND NeW DRaCHMaS

williambanzai7's picture

TROI-KAPITALISM (FINAL)

 

.

 

TROIKOZUNA (Bailout Yokozuna ??)

.

BAILOUT YOKOZUNA

NEW DRACHMA NOTENEW DRACHMA NOTE

 

EURO MEDUSA

.
EURO MEDUSA