TROI-KaPiTaLiSM, SuMo WReSTLiNG, SNaKeS AND NeW DRaCHMaS

TROI-KAPITALISM (FINAL)

 

.

 

TROIKOZUNA (Bailout Yokozuna ??) .

BAILOUT YOKOZUNA

NEW DRACHMA NOTENEW DRACHMA NOTE

 

EURO MEDUSA

. EURO MEDUSA